Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Vertrouwenspersoon Wmo

De cliënt die een beroep doet op de gemeente voor hulp of ondersteuning, verkeert vaak in een kwetsbare positie. Hij of zij is afhankelijk van wat de gemeente biedt en onder welke voorwaarden. Soms sluit dit aanbod niet aan op wat de cliënt wil of lopen de communicatie en samenwerking tussen cliënt en gemeente niet naar wens. Een vertrouwenspersoon kan dan een belangrijke rol hebben in het oplossen van de problemen. De vertrouwenspersoon biedt een specifieke vorm van cliëntondersteuning. Hij geeft de cliënt ondersteuning bij vragen of klachten over de Wmo en de hulp die hij ontvangt of wenst te ontvangen. Hij geeft informatie over rechten en plichten van de cliënt. Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon een adviserende en ondersteunende rol.

Wat betekent het voor de cliënt

De cliënt kan kosteloos terecht bij een deskundig,ervaren en onafhankelijk vertrouwenspersoon. Hierdoor zal er meer klanttevredenheid zijn bij cliënten, doordat ze zich gehoord voelen. De vertrouwenspersoon kan zo nodig huisbezoeken afleggen. Ook heeft de cliënt meer inzicht in, en daardoor meer conformering met, de beslissingen van de gemeente. Het betekent een versterking van de positie van de cliënt.

Wat levert het u op

Met de inzet van een onafhankelijk vertrouwenspersoon geeft uw gemeente een concrete invulling van cliëntondersteuning en alternatieve geschillenbeslechting. Met deze alternatieve geschillenbeslechting kunnen officiële klacht- en bezwaarprocedures worden voorkomen.

Wat kunt u met de resultaten

Op basis van door de vertrouwenspersoon ingebrachte signalen rond knelpunten en misstanden kan uw gemeente werken aan verbetering van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening.

Wat wordt van de gemeente gevraagd

Als uw gemeente kiest voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon van Zorgbelang Zuid-Holland, dan wordt van de gemeente verwacht dat er een goed bereikbare en onafhankelijke locatie is waar de vertrouwenspersoon spreekuur kan houden, alsmede voor een goede telefonische en digitale bereikbaarheid van de vertrouwenspersoon. De gemeente communiceert goed naar de burgers over de vertrouwenspersoon en hoe en waar deze te bereiken is. Ook is er goede waarborging voor de vertrouwenspersoon: een goede regeling voor rechten en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon, en commitment bij gecontracteerde instellingen en medewerkers.

Investering

Op uw verzoek en rekening houdend met uw wensen stellen wij graag een passende offerte voor u op. Voor meer informatie of een offerte kunt u contact opnemen met:

Nel van Roon, Cliëntondersteuner Zorgbelang Zuid-Holland,
nvanroon@zorgbelang-zuidholland.nl / (088) 929 40 00
Mariëtte Teunissen, Senior Adviseur Zorgbelang Zuid-Holland,
mteunissen@zorgbelang-zuidholland.nl  / (088) 929 40 00

Brochure

Download de brochure

Afbeelding