Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Meldpunt zorg

Als gevolg van de decentralisaties verandert er veel voor de burgers in uw gemeente. Hoe pakken deze veranderingen voor hen uit? Als gemeente gaat u dit te monitoren en zo nodig uw beleid aan te passen. Het Meldpunt Zorg kan hierbij een goed middel zijn. Bij het Meldpunt Zorg kunnen burgers hun ervaringen met de Wmo en de Jeugdhulp melden. Dit meldpunt is onafhankelijk en kosteloos voor de burger. Het Meldpunt Zorg is ondergebracht bij Zorgbelang Zuid-Holland en is bereikbaar via website, e-mail en telefoon. De binnengekomen signalen worden geregistreerd en geanalyseerd.

In opdracht kan Zorgbelang Zuid-Holland voor uw gemeente de binnengekomen meldingen analyseren en deze verwerken in een rapportage en een beleidsadvies. Het basisaanbod omvat:

  • een kwartaalrapportage over de binnengekomen meldingen over uw gemeente;
  • een analyse van de binnengekomen meldingen;
  • een schriftelijk advies op basis van de analyse.

Op verzoek kan Zorgbelang de frequentie van de rapportages en daarmee samenhangende analyse en advies verhogen. Daarnaast kan Zorgbelang Zuid-Holland aanvullende diensten bieden om de ervaringen van burgers met de Wmo en/of de Jeugdhulp in beeld te krijgen. Bijvoorbeeld onderzoek gericht op een bepaald aspect van de Wmo en/of de Jeugdhulp of een specifieke doelgroep. Zorgbelang Zuid-Holland heeft langdurige kennis en ervaring met onafhankelijke klachtopvang, het analyseren van signalen rond de Wmo en Jeugdhulp en dit vertalen naar een beleidsadvies.

Wat betekent het voor de burger

Bij het Meldpunt Zorg kunnen burgers hun ervaringen rond Wmo en Jeugdhulp melden. Het melden is kosteloos en het Meldpunt Zorg is onafhankelijk van gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Indien mensen nog aanvullend vragen hebben of advies willen hebben, kunnen ze contact opnemen met het Adviespunt Zorgbelang.

Wat levert het u op

Met het Meldpunt Zorg krijgt u onafhankelijke en deskundige opvang van signalen rond de veranderingen in de Wmo en de Jeugdhulp in uw gemeente. U krijgt onafhankelijk en deskundig advies vanuit cliëntenperspectief.

Wat kunt u met de resultaten

U krijgt als gemeente meer zicht op de effecten van het Wmo- en jeugdhulpbeleid voor de doelgroepen binnen uw gemeente. U kunt, waar nodig, uw beleid hierop aanpassen.

Wat wordt van de gemeente gevraagd

Om het Meldpunt Zorg tot zijn recht te laten komen, vragen we van de gemeente dat ze de haar beschikbare middelen inzet om het Meldpunt Zorg onder de aandacht van haar burgers te brengen.

Investering

Op uw verzoek en rekening houdend met uw wensen stellen wij graag een offerte voor u op. Voor meer informatie of een offerte op maat kunt u contact opnemen met:

Mariëtte Teunissen, Senior Adviseur Zorgbelang Zuid-Holland,
mteunissen@zorgbelang-zuidholland.nl  / (088) 929 40 00

Brochure

Download de brochure.

Afbeelding