Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Coach aan de keukentafel

Hoe bereidt u als gemeente burgers voor op het keukentafelgesprek? Ook van burgers wordt een cultuuromslag gevraagd. Vaak is voor hen onduidelijk hoe dit gesprek gevoerd wordt. Wat wordt er van hen verwacht, wat kunnen ze van de gemeente verwachten of hoe kunnen ze zich goed voorbereiden op dit gesprek. Deskundige en getrainde vrijwilligers kunnen burgers helpen bij de voorbereiding op het gesprek en zijn zo nodig aanwezig tijdens het gesprek.

Zorgbelang Zuid-Holland biedt u de mogelijkheid om een pool van vrijwillige coaches uit uw gemeente op te zetten, die burgers coachen bij de voorbereiding, het voeren en de afhandeling van een gesprek met de gemeente. Zorgbelang Zuid-Holland heeft hiervoor ruime kennis en ervaring in het werven, trainen en ondersteunen van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen uit verschillende doelgroepen (zoals GGz, ouderen en mantelzorgers).

Zorgbelang Zuid-Holland werkt samen met een welzijnsorganisatie binnen de gemeente bij het initiëren en opzetten van een vrijwilligerspool coaches aan de keukentafel. Zorgbelang Zuid Holland biedt inhoudelijke ondersteuning bij het werven van (ervaringsdeskundige) vrijwilligers, geeft een training en verzorgt de intervisie. Desgewenst wordt na een pilot een evaluatie uitgevoerd.

Wat betekent het voor de burger

Een coach aan de keukentafel geeft de burger inzicht in wat hij kan verwachten van het gesprek met de gemeente, wat er van hem wordt verwacht en hoe hij zich kan voorbereiden op dit gesprek. Het bevordert de eigen regie en inzet van eigen kracht van de burger.

Wat levert het u op

De gemeente kan met de coach aan de keukentafel uitvoering geven aan vraaggerichte en effectieve cliëntondersteuning op maat. Door de inzet van vrijwilligers wordt een relatief goedkope vorm van cliëntondersteuning geboden. Door een goede voorbereiding van het keukentafelgesprek kan dit gesprek effectiever en doelmatiger worden gevoerd.

Wat wordt van u gevraagd

Als uw gemeente kiest voor een coach aan de keukentafel wordt van de gemeente verwacht dat de gemeente zorg draagt voor een goede doorverwijzing naar en informatievoorziening over de coach aan de keukentafel.

Investering

Op uw verzoek en rekening houdend met uw wensen stellen wij graag een offerte voor u op. Voor meer informatie of een offerte op maat kunt u contact opnemen met:

Ingrid Lips, Senior Adviseur Zorgbelang Zuid-Holland,
ilips@zorgbelang-zuidholland.nl / (088) 929 40 00

Brochure

Download de brochure

Afbeelding