Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Adviespunt pgb

Een Adviespunt pgb is een pool van deskundige vrijwilligers die mensen helpen bij een weloverwogen keuze tussen pgb en zorg in natura, budgethouders toerusten om zelfstandig een pgb-administratie te voeren, budgethouders adviseren bij het inkopen van zorg en informatie en advies bieden bij vragen en problemen rond het pgb.

Een Adviespunt pgb zorgt er voor, dat nieuwe groep budgethouders, die voorheen een persoonsgebonden budget (pgb) binnen de AWBZ hadden hierin wegwijs gemaakt worden. U biedt onafhankelijke cliëntondersteuning bij het maken van een keuze tussen pgb en zorg in natura. U zorgt ervoor dat cliënten of hun vertegenwoordigers die voor pgb in aanmerking komen zelf in staat zijn om het pgb op adequate wijze te beheren en hun zorg en ondersteuning zelfstandig te regelen. Zo zorgt u ervoor dat het pgb op een juiste manier wordt ingezet.

Zorgbelang Zuid-Holland heeft de kennis en instrumenten om de gemeente te ondersteunen bij het opzetten van een Adviespunt pgb. Voor de specialistische kennis op het gebied van het pgb werkt Zorgbelang Zuid-Holland samen met de landelijke budgethoudersvereniging Per Saldo.

Wat betekent het voor de burger

Een Adviespunt pgb biedt burgers ondersteuning bij de afweging tussen pgb en zorg in natura. Het Adviespunt pgb biedt budgethouders de mogelijkheid om laagdrempelig en dicht bij huis (wijk- en buurtgericht) deskundig advies en ondersteuning te krijgen bij vragen rond het pgb. Het bevordert de eigen regie en inzet van eigen kracht bij de budgethouder.

Wat levert het op

De gemeente kan met een Adviespunt pgb uitvoering geven aan vraaggerichte en effectieve cliëntondersteuning op maat. Door de inzet van vrijwilligers wordt een relatief goedkope vorm van cliëntondersteuning geboden.

Wat kunt u met de resultaten

Goed advies en ondersteuning dragen bij aan een goede uitvoering van het pgb binnen uw gemeente. Dit is in het belang van zowel gemeente als budgethouder. Het Adviespunt pgb is een aanvulling op bestaande vormen van informatievoorziening op afstand (zoals de SVB en Per Saldo).

Wat wordt van de gemeente gevraagd

Als uw gemeente kiest voor een Adviespunt pgb verwachten we dat de gemeente zorg draagt voor een goede doorverwijzing en informatievoorziening vanuit de front-office van de gemeente naar het Adviespunt pgb.

Investering

Voor het opzetten van het Adviespunt pgb en de deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers wordt samengewerkt met Per Saldo en een uitvoeringsorganisatie binnen de gemeente. Op uw verzoek en rekening houdend met uw wensen stellen wij graag een offerte voor u op. Voor meer informatie of een offerte op maat kunt u contact opnemen met:

Ingrid Lips, Senior adviseur Zorgbelang Zuid-Holland
ilips@zorgbelang-zuidholland.nl / (088) 929 40 00

Brochure

Download de brochure

Afbeelding