Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Aanbod cliëntondersteuning

Gemeenten regelen sinds 2015 de cliëntondersteuning. Deze cliëntondersteuning houdt in:het bieden van informatie, advies en ondersteuning met als doel het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, werk en inkomen.

Vormen van cliëntondersteuning

Aanhakend op de eisen en de ruimte binnen de wetgeving rond cliëntondersteuning, biedt Zorgbelang Zuid-Holland een pakket met diverse vormen van cliëntondersteuning. We maken een onderscheid tussen professionele en vrijwillige cliëntondersteuning.

Professionele cliëntondersteuning

Deze ondersteuning wordt geboden door adviseurs van Zorgbelang Zuid-Holland, die op grond van opleiding en werkervaring deskundige ondersteuning kunnen bieden. Het aanbod van professionele cliëntondersteuning bestaat uit

Vrijwillige cliëntondersteuning

Deze cliëntondersteuning wordt geboden door vrijwilligers die zijn opgeleid om op een specifiek terrein deskundige ondersteuning te bieden. Het aanbod van vrijwillige cliëntondersteuning bestaat uit:

Expertise Zorgbelang

  • Zuid-Holland Zorgbelang Zuid-Holland kan, als belangenbehartigersorganisatie voor mensen die gebruik maken van zorg en welzijn, bij uitstek onafhankelijke cliëntondersteuning bieden. Zorgbelang Zuid-Holland:
  • werkt vanuit cliëntenperspectief en neemt hierdoor in haar belangenbehartiging altijd het belang van de betrokkene als uitgangspunt;
  • heeft ruime expertise in het werven, scholen en coachen van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen en is in staat om cliëntenondersteuning zowel formeel als informeel vorm te geven;
  • neemt een onafhankelijke positie in ten aanzien van zorgverleners en kan daardoor onafhankelijke cliëntondersteuning waarborgen;
  • heeft kennis van de doelgroepen, zorgaanbieders, relevante wet- en regelgeving en klachten- en bezwaarprocedures en is daardoor in staat om hulpvragen domein overschrijdend te benaderen;
  • heeft ruime ervaring in het informeren, adviseren en het bieden van ondersteuning bij geschillen tussen cliënten, zorgaanbieders en andere instanties, waardoor (alternatieve) vormen van geschillenbehandeling vorm gegeven kunnen worden;
  • heeft kennis van het persoonsgebonden budget (pgb) en mantelzorg. Door contacten met budgethouders en mantelzorgers kan Zorgbelang Zuid-Holland deskundige ondersteuning bieden op deze terreinen.

Wat levert het u op

Door gebruik te maken van de cliëntondersteuning van Zorgbelang Zuid-Holland geeft de gemeente vorm aan cliëntondersteuning op terreinen waar specifieke deskundigheid vereist is, die onafhankelijk, deskundig, domein overschrijdend en innovatief is en waarbij de hulpvraag van de cliënt centraal staat.

Samenwerking

Zorgbelang Zuid-Holland zoekt samenwerking met andere partners voor cliëntondersteuning zoals MEE en lokale welzijnsorganisaties. In deze samenwerking vullen Zorgbelang Zuid-Holland en de andere organisaties elkaar aan en ondersteunen en versterken ze elkaar.

Investering

Cliëntondersteuning vraagt om een investering van de gemeente. Bij afname van meerdere producten wordt een gereduceerd tarief berekend. Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte, kunt u contact opnemen met:

Mariëtte Teunissen, Projectleider Zorgbelang Zuid-Holland,
mteunissen@zorgbelang-zuidholland.nl / (088) 929 40 00

Brochure

Download de brochure

Afbeelding