Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Dienstverlening

Wilt u als gemeente, zorginstelling of zorgverzekeraar de ervaring van uw clienten benutten voor kwaliteitsverbetering? Zorgbelang Zuid-Holland biedt uiteenlopende methodieken voor cliëntenparticipatie. Daarbij heeft Zorgbelang Zuid-Holland de mogelijkheid om via haar contacten met belangenbehartigers, (ex)cliënten en (ex)mantelzorgers mensen in te zetten met praktijkervaring, die bereid en in staat zijn mee te denken. Zij kunnen u vanuit het perspectief van de gebruiker vertellen wat wel en niet werkt en waarom.

Productaanbod cliëntenparticipatie

Enkele vormen van cliëntenparticipatie zijn onder andere panel- en spiegelgesprekken, focusgroepen of de inzet van een digitaal panel. Dit zijn beproefde methoden om te achterhalen wat de ervaringen en wensen van uw burgers, klanten of zorgvragers zijn.

Productaanbod cliëntondersteuning Wmo

Gemeenten regelen sinds 2015 de cliëntondersteuning. Aanhakend op de eisen en de ruimte binnen de wetgeving rond cliëntondersteuning, biedt Zorgbelang Zuid-Holland een pakket met diverse vormen van cliëntondersteuning voor gemeenten. Enkele vormen zijn de vertrouwenspersoon Wmo en het Adviespunt pgb.

Cliëntenraden

Zorgbelang Zuid-Holland helpt cliëntenraden de cliëntenparticipatie uit te breiden of te verbeteren en uw positie binnen de zorginstelling te versterken. Wij ondersteunen en adviseren altijd op maat. Een projectleider van Zorgbelang Zuid-Holland kan de cliëntenraad ondersteunen en adviseren.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Bent u er al klaar voor? De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zorgt voor een betere, snellere en laagdrempelige aanpak van klachten in de zorg. Voor u als zorgverlener, brengt de wet een aantal verplichtingen met zich mee. Lees verder

Trainingen

Voor cliëntenraden adviesraden biedt Zorgbelang Zuid-Holland diverse trainingen op maat aan. Een projectleider van Zorgbelang kan u een advies op maat geven. Neem hiervoor contact op met Zorgbelang Zuid-Holland. De trainingen zijn hier te vinden.

Afbeelding