Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Medewerkers afdeling Basisberaad

Afdeling Basisberaad

Ruud Aarse

Trainingen en cursussen || (010) 75 02 108 || ruud.aarse@zorgbelang-zuidholland.nl

José Bonouvrier

Secretarieel medewerker || (010)  466 59 62 || jbonouvrier@zorgbelang-zuidholland.nl

Hanneke Oberman

Straatadvocaat || (010) 75 02 107 || hoberman@zorgbelang-zuidholland.nl

Dieke Otten

Collectieve belangenbehartiging || (010) 75 02 106 || dotten@zorgbelang-zuidholland.nl

Betty Reijers

Trainingen en cursussen || (010) 75 02 135 || breijers@zorgbelang-zuidholland.nl

Tim van Rooijen

Straatadvocaat || (010) 75 02 124 || tvanrooijen@zorgbelang-zuidholland.nl

Frank van der Schee

Straatadvocaat || (010) 75 02 109 || fvanderschee@zorgbelang-zuidholland.nl

Tabitha Mudde Schepen

Crisiskaartconsulent || (010) 75 02 130 || tschepen@zorgbelang-zuidholland.nl

Myrna van der Wees

Crisiskaartconsulent || (010) 75 02 125 || mvanderwees@zorgbelang-zuidholland.nl

Afbeelding