Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Vragen over toegang tot de zorg

Hoe kan ik zorg krijgen?

Als u zorg nodig hebt, komen er vaak heel veel vragen op u af. Die vragen kunnen betrekking hebben op één van de volgende zaken:

  • Hoe regel ik zorg aan huis?
  • Wat als ik door mijn ziekte of beperking niet meer thuis kan wonen?
  • Hoe regel ik huishoudelijke hulp?
  • Waar moet ik zijn voor woningaanpassingen?
  • Wat doe ik als ik door mijn ziekte of handicap genoodzaakt ben om te verhuizen?
  • Hoe vraag ik een rolstoel aan?
  • Ik kan niet meer zelfstandig reizen, wat nu?

Via de website regelhulp.nl kunt u een antwoord vinden op deze vragen.

Wat kan ik doen als mijn aanvraag is afgewezen?

Is uw aanvraag voor zorg afgewezen? Dan kunt u kunt binnen zes weken uw bezwaar schriftelijk kenbaar maken bij de instantie die het besluit heeft genomen.In het bezwaarschrift staan uw naam en adres vermeld, het besluit waarop u bezwaar maakt, en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit. De instantie dient binnen tien weken een beslissing te nemen op uw bezwaarschrift. Dit kan eventueel verlengd worden met een termijn van vier weken.

Wordt uw bezwaar ongegrond verklaard, dan kunt u binnen zes weken na het ontvangen van de uitspraak een beroepschrift indienen bij de arrondissementrechtbank, sector bestuursrecht. De termijnen en eisen zijn gelijk aan die van het bezwaarschrift. Indien uw klacht ook door het arrondissementsrechtbank ongegrond wordt verklaard, dan kunt u in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Waar kan ik het adres van een patiëntenvereniging vinden?

Er bestaat in Nederland voor bijna elke ziekte en elk symptoom een patiëntenvereniging met informatie over de ziekte, mogelijke behandelingen en ervaringen van lotgenoten.

  • Als u op zoek bent naar een patiënten- of zonsumentenorganisatie in Zuid-Holland, kunt u die zoeken in ons overzicht van belangenorganisaties is Zuid-Holland.
  • Een overzicht van alle landelijke patiënten- en cliëntenorganisaties is te vinden op www.kiesbeter.nl/patientenrechten.
  • Het Adviespunt Zorgbelang kan u ook telefonisch informeren over het regionale zorgaanbod (klinieken, ziekenhuizen en artsen e.d.), via 0900 243 70 70 (€ 0,10 per minuut).
Afbeelding