Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Vragen over de tandarts

Wat doe ik met mijn klacht over de tandarts?

U kunt een klacht indienen tegen de tandarts. De meeste tandartsen zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de beroepsverenigingen NMT of ANT. Uw tandarts moet u informeren bij welke klachtenregeling u terecht kunt. Via de NMT kunt u bemiddeling aanvragen, de ANT biedt die mogelijkheid niet. In dat bemiddelingstraject kan de vraag wie de kosten voor zijn rekening neemt, meegenomen worden. De NMT en ANT doen geen second opinion.

U kunt ook uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie van de NMT of ANT. Dat kan direct, maar ook na afloop van een bemiddelingstraject, als u niet tevreden bent over de uitkomst. De klachtencommissie doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. De klachtencommissie doet geen uitspraak over wie de rekening moet betalen. Als uw klacht gegrond verklaard is, en de tandarts wil nog niet meewerken aan het terugbetalen van het betaalde bedrag, dan zit er niets anders op dan een gang naar de rechtbank

Hoe zit het met de tarieven voor de tandarts?

De maximale tarieven die een tandarts in rekening mag brengen worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daaraan is elke tandarts gebonden. Het is afhankelijk van uw zorgverzekering in hoeverre de kosten worden vergoed. Als u een dure behandeling moet ondergaan (die niet of niet volledig door de zorgverzekeraar wordt vergoed) is het verstandig om vooraf bij uw tandarts een offerte aan te vragen. Dit voorkomt dat u later eventueel problemen over de rekening krijgt. Als u de rekening niet betaalt, mag de tandarts u weigeren voor verdere behandeling.

Afbeelding