Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Vragen over de huisarts

Wat mag een huisarts in rekening brengen?

De tijdsduur is bepalend voor de prijs van het consult of de visite. Het aantal klachten dat met de huisarts wordt besproken is hiervoor geen richtlijn. Er bestaat een consulttarief én een visitetarief tot 20 minuten alsmede een consulttarief en een visitetarief langer dan 20 minuten.
Voor een telefonisch consult gelden andere tarieven.
Meer informatie over tarieven in de gezondheidszorg kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza).

Mag ik veranderen van huisarts?

U heeft het recht op vrije keuze van hulpverlener. Dit geldt dus ook voor de keuze van de huisarts.

In de praktijk is het vaak niet eenvoudig is om te veranderen van huisarts. Zo kan het voorkomen dat u niet in de praktijk van uw keuze terecht kan omdat de afstand tussen uw huis en de praktijk van een huisarts te groot is, waardoor hij ingeval van spoed niet tijdig bij u kan zijn. Ook kan het voorkomen dat de praktijk van de door u gekozen huisarts vol is. Soms maken huisartsen onderlinge afspraken die de overstap naar een andere huisarts beperken.

Meer informatie over veranderen van huisarts

Afbeelding