Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Zorghotel niet vergoed

(oktober 2013)

Mevrouw Jansen heeft een operatie aan haar knie gehad. Voor de revalidatie koos ze voor een zorghotel in haar eigen buurt. Ze heeft bij de intake geïnformeerd naar de kosten. ‘Die worden vergoed’, kreeg ze te horen. Nu ontving ze een factuur van het zorghotel; een hoge rekening van rond de € 24000. Van de zorgverzekering kreeg ze te horen dat deze kosten niet worden vergoed, want ze hebben geen contract met het zorghotel. Wat kan ze doen?

Zorgbelang antwoordt

In deze situatie zijn er twee partijen die ieder hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Mevrouw Jansen heeft zelf de plicht om na te gaan of de kosten worden vergoed. Hierover kan ze informeren bij haar zorgverzekeraar. Het zorghotel heeft de plicht patiënten goed te informeren over de kosten voor het verblijf. Uit de informatiefolder blijkt dat deze aanbieder er op wijst dat vergoeding van de verblijfskosten afhankelijk is van de zorgverzekeraar en het verzekeringspakket. De mondeling gegeven informatie komt hier niet mee overeen.

Mevrouw Jansen zit in een lastig parket. Ze zit met een hoge rekening die niet vergoed wordt. De zorgverzekeraar staat in het recht dat ze, op grond van het verzekeringspakket van mevrouw, de rekening niet betaalt. Als mevrouw wil reclameren bij het zorghotel, ontbreekt het haar aan bewijslast. Zij kan niet aantonen wat er tegen haar is gezegd; en in de informatiefolder staat duidelijk vermeld hoe het zit met de vergoeding voor verblijf. Wel mag je, gezien de hoge bedragen waar het om gaat, van het zorghotel verwachten dat ze mensen uitgebreid informeren over de kosten voor opname. Dit gaat verder dan alleen mondelinge informatie of een folder. Gezien de hoogte van het bedrag, loont het de moeite voor mevrouw om, al dan niet met juridische ondersteuning, een proces aan te spannen tegen het zorghotel. Hopelijk leidt dit voor haar tot een acceptabele oplossing.

Afbeelding