Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Zelf betalen voor maaltijden

mei 2016

Henry is 24 jaar; hij heeft een verstandelijke beperking en woont in een instelling. De instelling heeft bepaald dat bewoners zelf hun ontbijt en lunch regelen. De cliëntenvertegenwoordigingsraad is hiermee akkoord. Bewoners krijgen nu een vaste vergoeding per dag. Henry krijgt het eetgeld op zijn rekening gestort. Hij vindt het fantastisch om zelf te kunnen bepalen wat hij eet. Samen met een vrijwilliger gaat hij naar de winkel en koopt er lustig op los. Probleem is alleen dat hij veel meer geld uitgeeft dan hij krijgt gestort op zijn rekening. Zijn ouders vinden dit zorgelijk en willen weten of de instelling zo’n beleid mag hanteren en of ze hier iets aan kunnen doen.

Zorgbelang antwoordt

Belangrijk bij het instellen van zo’n regeling is dat de cliënten(vertegenwoordigings)raad hierover om advies wordt gevraagd. Dit is gebeurd en de raad is akkoord gegaan met deze regeling. Wel is het raadzaam dat de instelling deze nieuw ingestelde maatregel na enige tijd evalueert en zo nodig aanpast op grond van de ervaringen.

Advies aan de ouders is om het probleem te bespreken met de instelling. Ze kunnen een aantal voorstellen doen zoals: instructie aan de vrijwilliger om de uitgaven te bewaken, Henry een bedrag per week in contanten geven en geen pinpas meer mee bij het boodschappen doen. En ook kunnen ze vragen om aan Henry als van ouds ontbijt en lunch te geven. De instelling moet gehoor geven aan zo’n verzoek.

Afbeelding