Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Weer thuis wonen

April 2015

De moeder van Marieke woont in een verpleeghuis. Marieke wil dat haar moeder weer thuis gaat wonen. Ze denkt dat  haar moeder in haar eigen huis gelukkiger is en ze verwacht ook de zorg thuis goed te kunnen regelen. Haar vraag is: ‘Welke stappen moet ik ondernemen om mijn moeder naar huis te halen?’

Zorgbelang antwoordt

Het is mogelijk om vanuit een verpleeghuis weer thuis te gaan wonen. De zorg kan dan nog steeds vergoed worden uit de Wet langdurige zorg. U kunt op verschillende manieren de zorg thuis regelen. U kunt besluiten om één zorginstelling alle zorg te laten leveren. Dit heet volledig pakket thuis (vpt). U kunt ook kiezen voor een modulair pakket thuis (mpt). Dan laat u de zorg door meerdere zorgaanbieders doen of u regelt een deel van de hulp met een persoonsgebonden budget (pgb). Met het pgb sluit u zelf contracten af met zorgaanbieders van uw keuze. Dit kan ook een familielid zijn.

Afweging maken

Marieke en haar moeder zullen een afweging moeten maken op welke manier ze de zorg willen regelen. ‘Hoe wordt moeder het beste geholpen?’ is hierbij de centrale vraag. Als ze een keuze hebben gemaakt, geven ze dit door aan het zorgkantoor. Deze gaat dan de verpleeghuiszorg omzetten naar de gewenste zorg thuis. Hebben ze behoefte aan persoonlijk advies, dan kunnen ze een beroep doen op cliëntondersteuning. Hiervoor kunt u terecht bij Zorgbelang.

Afbeelding