Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Wat is een zorgplan?

oktober 2015

Mevrouw Mora is dementerend en woont sinds enkele weken in een verpleeghuis. Haar zoon Hans heeft te horen gekregen dat ze een zorgplan gaan opstellen. Hij kan met zijn moeder aangeven wat ze in dit zorgplan opgenomen willen hebben. Hans wil weten wat een zorgplan is en wat dit voor zijn moeder betekent.

Ons antwoord

Iedereen die woont in een instelling heeft recht om met de zorginstelling afspraken te maken over zijn zorg. Deze afspraken komen in het zorg(leef)plan te staan. Afspraken gaan o.a. over: het doel van de zorg, wat doen we om dit doel te bereiken, wie is voor wat verantwoordelijk, de persoonlijke wensen van de bewoner en de ondersteuning van de zorgaanbieder om deze te realiseren. Ook staat in het zorgplan wanneer en met wie het zorgplan wordt besproken.

De zorgaanbieder moet u of uw vertegenwoordiger informeren dat u uw wensen over de zorg kan inbrengen in een persoonlijk plan. Dit persoonlijk plan is leidraad bij het opstellen van het zorgplan. De zorgaanbieder houdt zoveel mogelijk rekening met uw wensen, zolang deze niet in strijd zijn met zijn plicht om goede zorg te leveren. Ook hoeft de zorgaanbieder niet meer zorg te leveren dan waar u recht op heeft.

De zorgaanbieder moet het zorgplan tweemaal per jaar met u en uw vertegenwoordiger bespreken. Als u dit wil, mogen ook uw mantelzorger(s) bij dit gesprek zijn. U heeft hierbij ook recht op cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner kan u helpen met het opstellen van een persoonlijk plan of bij de voorbereiding van de zorgplanbespreking. Heeft u andere ideeën dan de instelling over het zorgplan , dan kan de cliëntondersteuner u helpen bij het zoeken van oplossingen. Hij kan een bemiddelende rol hebben of u adviseren over het indienen van een klacht.

Afbeelding