Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Verplicht meedoen aan scootmobielpool

Oktober 2014

Mevrouw Hansen heeft al enkele jaren een scootmobiel via de gemeente. Nu heeft de gemeente bepaald dat ze gebruik moet gaan maken van de scootmobielpool in haar wooncomplex. Mevrouw is het hier niet mee eens. Ze moet een heel eind lopen om bij de gemeenschappelijke scootmobiels te komen. Ze kan vanwege haar aandoening maar enkele meters lopen. Gevolg is dat ze niet meer de deur uit gaat, en dit heeft grote gevolgen voor haar zelfstandigheid en sociale leven. Heeft het zin om bezwaar te maken tegen het besluit van de gemeente?

Zorgbelang antwoordt

De gemeente heeft – op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning – de plicht om voorafgaand aan een besluit onderzoek te doen naar de persoonlijke situatie van de aanvrager. Dit houdt in dat ze onderzoek doet naar omstandigheden en beperkingen van de persoon en wat deze nodig heeft om zelfstandig te functioneren en mee te doen in de samenleving. Aansluitend daarop biedt de gemeente een voorziening die past bij de behoefte van de aanvrager. Dit kan een algemene voorziening zijn (zoals de scootmobielpool) of een individuele voorziening (zoals een scootmobiel). Voorwaarde is dat de voorziening bruikbaar is en de persoon in staat stelt om mee te doen in de samenleving. Mevrouw Hansen kan bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. In haar bezwaar moet ze motiveren dat de scootmobielpool haar beperkt in het meedoen in de samenleving. De gemeente zal in haar verweer moeten aantonen dat er zorgvuldig onderzoek is gedaan en dat de scootmobielpool voorziet in de vervoersbehoefte van mevrouw.

Afbeelding