Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Verkeerde diagnose

September 2012

De nabestaanden van de heer Bos hebben een klacht over de waarnemend huisarts.

De familie belde tijdens de vakantie van de eigen huisarts naar de waarnemer. Hun vader was koortsig. Ook had hij een rode, pijnlijke en gezwollen voet. De huisarts ging er vanuit dat vader jicht had en schreef medicijnen voor. De situatie van vader verslechterde de dagen daarop. Hij werd kortademig, wilde niet meer eten en lopen. Opnieuw belde de verontruste familie de waarnemer. Daar de klachten aan de voet over waren, zag hij geen aanleiding om langs te komen. Hij adviseerde dat vader in beweging moest blijven. Later die dag heeft de familie contact opgenomen met de huisartsenpost. Een huisarts kwam langs en spoedopname volgde. Helaas te laat: in het ziekenhuis is vader overleden.

Na overleg met Zorgbelang heeft de familie de klacht voorgelegd aan het tuchtcollege. Het college oordeelt als volgt:  De huisarts heeft bij het eerste telefonische contact op onterechte gronden de diagnose jicht gesteld, hij heeft geen huisbezoek gedaan om deze diagnose te toetsen. Ook heeft hij geen controleafspraak gemaakt. Ook na het tweede telefonische contact heeft hij geen huisbezoek afgelegd. Dit had hij – gezien de leeftijd, het feit dat hij de patiënt niet kende en de onduidelijke informatie rond het ziektebeeld – wel moeten doen.

Het college legt de huisarts een berisping op. De familie krijgt met deze uitspraak helaas hun vader niet terug. Ze hopen wel dat de arts hier van leert en in de toekomst zorgvuldiger te werk gaat.

Afbeelding