Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

U mag naar huis

Februari 2013

Mijnheer de Hoog werd thuis onwel. Zijn vrouw vertrouwde het niet, want hij was ook erg in de war. Na overleg met de huisarts is hij per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Daar werd besloten om hem ter observatie enkele dagen in het ziekenhuis te houden. Erop vertrouwende dat er goed voor hem zou worden gezorgd, is zijn vrouw naar huis gegaan.

Groot is haar verbazing als om elf uur ’s avonds haar man voor de deur staat. Mevrouw belt gelijk naar het ziekenhuis en vraagt hoe dit kan. Wat blijkt? Haar man was de hele avond onrustig en riep steeds dat hij naar huis wilde. Een broeder heeft toen gezegd: “Als u naar huis wil, dan mag dat,” en heeft een taxi voor hem geregeld. Mevrouw de Hoog vindt dit te gek voor woorden. Je laat een zieke warrige man toch niet zomaar naar huis gaan?

Zorgbelang antwoordt

Een verpleegkundige heeft niet de bevoegdheid om te beslissen of een patiënt naar huis kan gaan. Hij hoort altijd een arts in te schakelen. De arts beoordeelt de situatie en geeft een medisch advies. Hij informeert de patiënt over de risico’s van het voortijdig verlaten van het ziekenhuis. Wil een patiënt toch naar huis, dan kan een arts hem niet tegenhouden. De patiënt moet wel een verklaring ondertekenen. Ook wordt hiervan aantekening gemaakt in het medisch dossier.

Mijnheer de Hoog was in de war was en niet in staat om beslissingen voor zichzelf te nemen. Dit maakt het tot een ‘dubbele’ fout dat de verpleegkundige geen arts inschakelde en hem naar huis liet gaan. Het advies aan mevrouw is om haar klacht te melden bij het ziekenhuis.

Afbeelding