Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Toestemming van beide ouders

(augustus 2013)

Els is enkele jaren gescheiden, maar heeft wel het ouderlijk gezag over haar 9-jarige zoon Koen, die bij haar ex woont. Bij toeval vernam ze via via dat Koen onder behandeling is in het ziekenhuis. Waarvoor is haar niet eens duidelijk. Haar vraag: ‘Had voor deze behandeling niet mijn toestemming gevraagd moeten worden?’

Zorgbelang antwoordt

In dergelijke situaties moet in het algemeen toestemming worden gegeven door beide ouders. Dit is niet alleen in de wet vastgelegd, maar blijkt ook uit veel rechterlijke uitspraken. Het belang van het kind staat altijd voorop.

Zo zegt het Centraal Medisch Tuchtcollege in een uitspraak van mei 2011: “Een arts heeft voor de behandeling van een minderjarige in beginsel toestemming nodig van de beide (gezagdragende) ouders”. Maar ook wordt gezegd: “Als een kind bij een bezoek aan een arts wordt begeleid door één van de ouders en er geen sprake is van een ingrijpende, niet-noodzakelijke of ongebruikelijke behandeling van het kind, dan mag de arts er van uitgaan dat de toestemming van de andere ouder aanwezig is, behalve als er aanwijzingen zijn voor het tegendeel”.

Overigens hebben de ouders ook de wettelijke plicht om elkaar op de hoogte te houden over belangrijke zaken met betrekking tot hun kind en elkaar te raadplegen als hierover beslissingen genomen moeten worden. Dit betreft ook een medische behandeling.

Afbeelding