Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Toch gereanimeerd

Januari 2013

Meneer Ritsma is kort geleden geopereerd. Een dag voor de operatie heeft hij een gesprek met de chirurg. Meneer heeft toen aangegeven dat hij niet gereanimeerd wil worden. Dit is ook in het medisch dossier vastgelegd. Tijdens de ingreep krijgt hij een hartstilstand. De arts heeft toen toch gereanimeerd. Toen meneer hem hier later over aansprak zei hij: “Omdat de hartstilstand het gevolg was van mijn medisch ingrijpen, moest ik wel reanimeren.” Meneer Ritsma wil weten of de arts hierin gelijk heeft.

 Zorgbelang antwoordt

Tijdens opname in een ziekenhuis is het gangbaar om te bespreken welke wensen een patiënt heeft ten aanzien van reanimatie. Deze wensen worden vastgelegd en gelden voor de hele opnameperiode. Bij operaties doet zich echter een bijzondere situatie voor. Tijdens bepaalde ingrepen is de kans op een hart- of ademstilstand groot. Deze stilstand kan vaak met een grote kans van slagen worden opgeheven. Om die reden is het in veel ziekenhuizen gebruikelijk om de niet-reanimatieafspraak automatisch op te schorten als een patiënt wordt geopereerd. Belangrijk is natuurlijk dat dit met de patiënt besproken wordt en dat deze hiermee instemt.

De situatie kan zich voordoen dat de patiënt wel geopereerd wil worden, maar tijdens de operatie niet gereanimeerd. Artsen zullen hier vaak moeite hebben, zeker als zij de hartstilstand effectief kunnen opheffen. Als de arts daarom niet mee wil gaan in de wensen van de patiënt, kan hij besluiten af te zien van de behandeling. De patiënt zal dan moeten zoeken naar een arts die de ingreep, met zijn wens om niet te reanimeren tijdens de operatie, wel wil uitvoeren.

In de situatie van meneer Ritsma is de arts nalatig geweest om niet met hem te praten over het afwijkende reanimatiebeleid tijdens de operatie.

Afbeelding