Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Te druk om naar de toilet te helpen

Juli 2012

Mevrouw Baars heeft een invalide moeder, die sinds kort is opgenomen in een verpleeghuis. Zij krijgt een luier om, omdat het personeel haar niet op tijd naar het toilet kan brengen. De moeder van mevrouw Baars schaamt zich voor haar luier. Zij is niet incontinent en psychisch helemaal helder. Ze moet vaak lang wachten voor de verzorgenden tijd hebben om haar te verschonen. Het gevolg is dat ze soms stinkt en schrijnende plekken krijgt. Haar dochter is verontwaardigd en wil dat duidelijk maken bij de leiding van het verpleeghuis.

De medewerker Informatie en Klachtopvang adviseert mevrouw Baars haar klacht schriftelijk in te dienen bij de instelling. Naar aanleiding van haar brief wordt ze uitgenodigd voor een gesprek. In het gesprek geeft de leiding aan, dat de wil er wel is, maar dat de tijd ontbreekt. Daar mevrouw Baars de zorg voor de dagelijkse lichamelijke hygiëne als een elementair recht ziet, neemt ze met het ‘aanwezig zijn van de wil’ geen genoegen. Ze gaat met haar klacht toch door naar de klachtencommissie en ook meldt ze deze bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Zo hoopt ze dat er toch verbetering komt in de situatie voor haar moeder en andere bewoners.

Afbeelding