Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Schadevergoeding voor foute diagnose?

Augustus 2012

Henk is gevallen tijdens het hardlopen. Vanwege heftige pijn in zijn arm meldt hij zich bij de spoedeisende hulp. Daar hebben ze naar zijn arm gekeken. Er werden geen foto’s gemaakt. ‘Kneuzing’ zeiden ze en Henk kon naar huis. Een paar keer is hij terug geweest in het ziekenhuis omdat de pijn bleef. Steeds werden er geen foto’s gemaakt en werd hij naar huis gestuurd met de mededeling dat zijn arm gekneusd was. De klachten bleven echter aanhouden en na 6 weken heeft hij van de huisarts een verwijzing naar een ander ziekenhuis gekregen. Daar bleek dat zijn arm toch gebroken was. Hij is inmiddels geopereerd, maar helemaal goed zal het niet meer komen.

Henk vraagt bij Zorgbelang of schadevergoeding kan eisen van het ziekenhuis.

Als Henk schadevergoeding wil eisen zal hij het volgende moeten aantonen: dat er een fout is gemaakt in het ziekenhuis, dat hij schade heeft geleden en dat deze schade het directe gevolg is van de fout van het ziekenhuis. In zijn situatie zal het vooral gaan om de vraag of de schade is ontstaan door de val of door nalatigheid in het ziekenhuis. Hij zal het ziekenhuis aansprakelijk moeten stellen voor de geleden schade. De verdere afhandeling loopt via de verzekering van het ziekenhuis. Erkennen zij aansprakelijkheid, dan volgt een schikking over het toe te kennen bedrag.

Afbeelding