Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Rekening voor telefonische intake

December 2012

De heer Wouters heeft zich bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg aangemeld voor psychotherapie. Er vindt een korte telefonische intake plaats. Een afspraak voor het eerste consult wordt voor zes weken later gemaakt. Niet kort daarna besluit meneer Wouters toch af te zien van de behandeling. Dit geeft hij bijtijds telefonisch door. “Einde verhaal” dacht hij. Groot is dan ook zijn verbazing als hij enige tijd later een rekening krijgt voor telefonische intake en administratiekosten à € 130. Behalve verbaasd is hij ook boos, want dit bedrag gaat wel ten koste van zijn eigen risico bij de zorgverzekering.

Zorgbelang antwoordt

Bij Zorgbelang informeert hij of de rekening klopt. De medewerker Informatie en Klachtopvang geeft aan dat de rekening juist is: er is tijd uitgetrokken voor het telefoongesprek en er zijn ook administratieve handelingen uitgevoerd, waar een standaardbedrag voor gerekend mag worden. Het is wel kwalijk dat mijnheer daarover niet van tevoren is geïnformeerd.
Omdat Zorgbelang vaker dergelijke klachten krijgt, gaat ze het gesprek aan met de instelling. De directeur geeft toe dat de informatievoorziening rond de kosten voor de telefonische intake beter moet. Hij zegt toe dat deze informatie in het vervolg duidelijker aangegeven zal worden naar de cliënt. Zowel op de website als tijdens het telefoongesprek zal gewezen worden op de kosten hiervoor. 

Afbeelding