Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Recht op kopie dossier vader?

Juli 2013

Meneer Jansen is dementerend en woont in een verpleeghuis. Zijn echtgenote is de contactpersoon voor hem naar de instelling. De zoon van meneer Jansen is ontevreden over de zorg rond zijn vader en heeft het medische dossier van zijn vader opgevraagd. Het verzoek is afgewezen omdat hij niet de vertegenwoordiger is. Is het terecht dat zijn verzoek is afgewezen?

Zorgbelang antwoordt

Als een patiënt niet meer in staat is om zelf zijn belangen te behartigen, kan een ander namens hem optreden als vertegenwoordiger. Deze vertegenwoordiger oefent de patiëntenrechten namens de patiënt uit. Vertegenwoordiger kunnen zijn: een wettelijke vertegenwoordiger (curator of mentor), een schriftelijk gemachtigde, de echtgenoot of partner, ouder, kind, broer of zus. Er is sprake van een rangorde. Als er geen curator of mentor is, behartigt de schriftelijk gemachtigde de belangen van de betrokkene. Ontbreekt deze, dan treedt de echtgenoot of partner namens de patiënt op. Als deze er ook niet is, dan kunnen ouder, kind, broer of zus als vertegenwoordiger optreden. Om de taak als vertegenwoordiger goed uit te kunnen voeren, heeft de vertegenwoordiger in beginsel recht op informatie en inzage in en afschrift van het dossier. Iemand anders als deze vertegenwoordiger heeft deze rechten niet

In de situatie van meneer Jansen is het terecht dat het verzoek van de zoon is afgewezen. Zijn echtgenote is de eerst aangewezen vertegenwoordiger voor haar man en heeft daardoor in principe recht op informatie uit het dossier. Omdat zijn zoon niet de vertegenwoordiger is, heeft hij dit recht niet. Hij zal aan zijn moeder informatie over zijn vader moeten vragen

Afbeelding