Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Recht op een schoon huis

(augustus 2014)

Mevrouw H. heeft al jaren vijf uur huishoudelijke hulp per week. Ze heeft dat ook hard nodig. Ze is zwaar reumatisch en hartpatiënt, en kan zelf niet veel meer doen. De gemeente, die de huishoudelijke hulp regelt, heeft opeens bepaald dat ze geen recht meer heeft op vijf uur hulp. Ze heeft nu recht op ‘een schoon huis’. De thuiszorg komt nu maar twee uur per week. Mevrouw ziet haar huis vervuilen. Ze moppert bij de thuiszorg en die verwijzen naar de gemeente. En de gemeente zegt dat ze het met de thuiszorg moet oplossen. Mevrouw H weet het niet meer. Wat moet ze met haar klacht doen?

Zorgbelang antwoordt

De gemeente is -op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)- verantwoordelijk voor het regelen van de huishoudelijke zorg. De gemeente bepaalt of iemand in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp en wat de omvang van deze hulp is. De gemeente heeft zorgaanbieders gecontracteerd die de huishoudelijke hulp leveren. Zowel de gemeente als de zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het leveren van goede zorg.

Aan mevrouw H is het advies om eerst met de thuiszorgorganisatie haar klacht te bespreken. Zo nodig kan ze naar de klachtencommissie van de organisatie. Komt ze er met de thuiszorg niet uit, dan kan ze met haar klacht naar de gemeente. Deze heeft de plicht om te onderzoeken of de afhandeling van klachten door de zorgaanbieder correct is verlopen. Zijn er veel van dit soort klachten, dan kan dit aanleiding zijn voor de gemeente om met de thuiszorgorganisatie hierover in gesprek te gaan.

Afbeelding