Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Privacy aan de balie

Mei 2015

Privacy aan de balie

Karlijn heeft een klacht over het gebrek aan privacy bij de apotheek. Iedereen kan het gesprek tussen haar en de apotheekmedewerker letterlijk verstaan. Kan zij de apotheker hierop aanspreken?

Een wettelijk recht

Als klant bij de apotheek heeft u recht op privacy. Dit is in de wet (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) vastgelegd. Privacy is van groot belang voor een goede zorgverlening. U moet er op kunnen vertrouwen dat anderen niet horen wat u met de apotheker bespreekt. Een apotheker zal daarom moeten zorgen dat er een ruimte is in de apotheek is om gesprekken met klanten te voeren buiten gehoorsafstand van anderen.

Op de website van de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) staat de brochure ‘Goede voorbeelden en tips op gebied van privacy aan de balie’. Zie: www.knmp.nl/praktijkvoering/regelgeving/privacy

Het advies aan Karlijn is om deze brochure onder de aandacht te brengen bij haar apotheker en in ieder geval bij een volgende gelegenheid te vragen om het gesprek over haar medicatie te voeren op een plek waar anderen niet kunnen meeluisteren.

Afbeelding