Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Operatie door een verpleegkundige

(september 2013)

Charlie had een raar plekje op zijn rug. Op advies van de huisarts ging hij naar de plastisch chirurg. Deze vond het nodig om het plekje te verwijderen. Pas in de operatiekamer hoorde Charlie dat niet de chirurg, maar een gespecialiseerde verpleegkundige de operatie zou doen.

Bij nacontrole bleek dat niet alles was weggenomen en een nieuwe operatie moest plaatsvinden. Ook toen werd de ingreep weer door een verpleegkundige gedaan. Charlie vond dit niet prettig. Hij vraagt zich af of een verpleegkundige zo’n ingreep wel mag doen.

Zorgbelang antwoordt

Een chirurgische ingreep valt onder de zogenaamde voorbehouden handelingen. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die onaanvaardbare risico's voor de gezondheid van een patiënt met zich meebrengen als ze door een ondeskundige worden uitgevoerd. Wie deze handelingen mogen uitvoeren, staat in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

De Wet BIG geeft per voorbehouden handeling aan welke zorgverleners bevoegd zijn om deze uit te voeren. Voor de meeste voorbehouden handelingen zijn dit artsen, tandartsen en verloskundigen. Sinds 2012 mogen ook verpleegkundig specialisten en 'physician assistants' bepaalde taken zelfstandig uitvoeren.

Als de verpleegkundige hiervoor een specifieke opleiding heeft gevolgd, mag deze een chirurgische ingreep doen. Wel moet de patiënt hierover vooraf geïnformeerd worden.

Afbeelding