Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Onjuiste gegevens in medisch dossier

januari 2016

Marije wil het volgend weten: ‘Wie is er verantwoordelijk voor de correcte gegevens in mijn medisch dossier?” Ze heeft haar medisch dossier online bekeken en vindt dat er veel en ook ernstige fouten in staan. Daarnaast ontbreken belangrijke stukken. Ze wil weten wie die fouten moet herstellen.

Zorgbelang antwoordt

De arts die het dossier aanlegt en bijhoudt is verantwoordelijk voor de inhoud.  Als patiënt heb je wel rechten ten aanzien van het dossier. Eén van deze rechten is het recht op correctie. Dit gaat om aanpassing van gegevens die feitelijk onjuist of onvolledig zijn of niet thuis horen in het medische dossier.

Het recht heeft alleen betrekking op feiten als bijvoorbeeld naam of geboortedatum, en niet op meningen van de arts. Je kunt bijvoorbeeld niet afdwingen dat de dokter een door hem gestelde diagnose aanpast omdat jij het hier niet mee eens bent. Wel moet de arts altijd goed vinden dat een verklaring met jouw visie in het dossier wordt opgenomen.

Belangrijke medische stukken kunnen zonder probleem aan het dossier worden toegevoegd, tenzij de behandelaar vindt dat het onnodige informatie is voor het doel van zijn behandeling.

Afbeelding