Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Ongelukje op het strand

Augustus 2015

Een potje beachvolleybal liep voor Karlijn niet leuk af: haar arm schoot uit de kom. Iemand van de reddingsbrigade liet een ambulance komen. Het ambulancepersoneel probeerde haar arm weer in de kom te krijgen, maar dit lukte niet. Ze gaven haar een paar sterke pijnstillers en wilden haar per ambulance naar het ziekenhuis vervoeren. Karlijn wilde dit niet. Ze heeft een hoog eigen risico en dan wordt vervoer met de ambulance een duur ritje. Bovendien waren vrienden bij haar en kon ze haar ouders inschakelen om haar naar het ziekenhuis te rijden. Het ambulancepersoneel wilden haar niet zo achter te laten en - dizzy van de medicijnen - is ze voor de bijl gegaan en in de ambulance gestapt. Gevolg: ze is haar eigen risico in een keer kwijt door de rit met de ambulance.  Karlijn is boos over hoe het is gelopen en wil weten of ze een klacht kan indienen.

Zorgbelang antwoordt

In deze situatie spelen diverse rechten en plichten een rol: de zorgplicht van het ambulancepersoneel, maar ook hun plicht om Karlijn goed te informeren waarom ze het raadzaam vinden om haar met de ambulance te vervoeren en wat de risico’s zijn als Karlijn dat weigert. Op grond hiervan kan Karlijn een keuze maken of ze wel of niet met de ambulance mee wil. De beslissing hierover ligt volledig bij Karlijn zelf: zij beslist of ze met de ambulance mee gaat en niet het ambulancepersoneel. 

Karlijn kan een klacht indienen over het ambulancepersoneel. Ze kan aangeven welke rechten volgens haar zijn geschonden: dat ze niet goed is geïnformeerd over waarom ambulancevervoer noodzakelijk was, dat ze hierdoor geen goede afweging heeft kunnen maken of ze al dan niet met de ambulance mee wilde en dat ze niet is gewezen op haar keuzevrijheid.

Afbeelding