Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Mag de assistente vragen naar reden consult?

Juni 2012

Mevrouw Verhagen vindt het irritant dat de assistente van de huisarts altijd vraagt waarom ze een afspraak wil maken. Eigenlijk wil ze dit helemaal niet zeggen, maar durft dit niet goed kenbaar te maken. Haar vraag: mag de assistente eigenlijk wel informeren naar de reden voor het consult?

Zorgbelang antwoordt

In veel huisartsenpraktijken is het gangbaar dat de assistente bij de patiënt informeert naar de aard van de klachten. Dit heeft te maken met de toenemende drukte in de huisartsenpraktijken. Wanneer bekend is waarvoor u komt, kan het spreekuur van de huisarts beter gepland worden. Een andere reden dat de assistente hiernaar vraagt is, dat zij in sommige gevallen u direct kan helpen en het niet nodig is om een afspraak bij de huisarts te maken. Ook kan zij bij veel voorkomende, niet ernstige klachten u een goed advies geven.

Vindt u het bezwaarlijk om uw klacht aan de assistente mede te delen, dan kunt u dit aan haar kenbaar maken. Overigens geldt voor de assistente, net als voor de huisarts, het beroepsgeheim.

Afbeelding