Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Keuringsarts wil medisch dossier

februari 2015

Mevrouw de Waard wordt in verband met de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart gezien door een keuringsarts. Deze arts verzoekt haar om bij haar huisarts een kopie op te vragen van haar medisch dossier. Ze vindt dit niet prettig. In haar dossier staan ook gegevens die volgens haar niet van belang zijn voor de beoordeling van haar aanvraag. Wat moet ze doen?

Zorgbelang antwoordt

Landelijke richtlijnen voor artsen over het omgaan met medische gegevens zijn duidelijk. Zonder toestemming van de patiënt mogen geen gegevens worden verstrekt aan anderen, ook niet aan artsen die namens UWV, verzekeringen, gemeenten en letselschadebureaus medische informatie willen ontvangen. Wel kan deze arts, met toestemming van de patiënt, gerichte vragen stellen aan de behandelend arts. Deze vragen stelt hij bij voorkeur schriftelijk met een bijgevoegde machtiging van de patiënt.

In de praktijk blijkt dat artsen geregeld aan de patiënt verzoeken om het volledige dossier op te vragen. Formeel handelt de keuringsarts niet in strijd met de wet, maar hij omzeilt de wet wel. Hij misbruikt de afhankelijkheidspositie van de patiënt en holt hiermee het beroepsgeheim van de arts uit.

Advies aan mevrouw de Waard is om met de keuringsarts te bespreken welke informatie hij van de huisarts wil ontvangen. Ze kan hem vragen de gewenste informatie per brief met een schriftelijke machtiging van haar bij de huisarts op te vragen. Zo voorkomt ze dat onnodige informatie bij de keuringsarts terecht komt.

Afbeelding