Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Inzage in medisch dossier voor nabestaanden

Juni 2016

Een vrouw van 23 jaar overlijdt tijdens een operatie. De geschokte ouders vragen zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren en willen inzage in het medisch dossier. Het ziekenhuis weigert dit, want hun dochter heeft geen machtiging hiervoor gegeven. Daarom belt haar vader het Adviespunt: “Hoe krijg ik alsnog inzage ik het dossier van mijn overleden dochter?”

Het Adviespunt antwoordt:

Normaal gesproken krijgt u als nabestaande geen inzage in het medisch dossier. Want een medisch dossier is patiëntgebonden en valt onder het beroepsgeheim van artsen. Maar er zijn drie uitzonderingen op die regel. Ten eerste als de patiënt een machtiging heeft afgegeven dat het medisch dossier na overlijden verstrekt mag worden. Ten tweede als verondersteld mag worden dat de overleden patiënt het goed zou hebben gevonden. En ten derde als er sprake is van een zwaarwegend belang. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van een medische fout. Uw dochter heeft geen machtiging afgegeven. Maar de andere twee uitzonderingen zijn waarschijnlijk wel van toepassing op haar situatie.

Daarom het advies: neem weer contact op met het ziekenhuis en zeg dat u zich beroept op deze twee uitzonderingen. Vraag een gesprek aan met de arts die uw dochter heeft geopereerd. Zet alle vragen die u en uw familie hebben vooraf op papier. Ook kunt u een melding doen bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Bent u ontevreden over het gesprek met de arts? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van het ziekenhuis en/of bij het medisch tochtcollege.

Afbeelding