Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Informatie kosten onderzoek

April 2014

Moet de huisarts informatie geven over de kosten van een onderzoek?

Mevrouw Reys liet via de huisarts een bloedonderzoek in het ziekenhuis doen. Nu heeft ze een rekening ontvangen van de zorgverzekering. Ze moet de kosten voor het onderzoek betalen uit haar eigen risico. Ze vindt dat de huisarts een prijslijst hoort te hebben, waarop de tarieven staan voor al dit soort onderzoeken. Is hij niet te kort geschoten in zijn informatieplicht?

Zorgbelang antwoordt

Op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) heeft de huisarts een informatieplicht. Deze informatieplicht betreft het geven van informatie over de aandoening, de behandeling en eventueel de kosten, voor zover deze aan de huisarts zelf betaald moeten worden. Er kan niet van de huisarts verwacht worden dat hij op de hoogte is van alle tarieven van andere zorgaanbieders. De plicht om hierover te informatie te geven ligt bij de zorginstelling zelf. Wel kan de huisarts er op wijzen dat de kosten voor onderzoeken in het ziekenhuis vallen onder het eigen risico. Maar daarnaast heeft de patiënt ook een eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of kosten voor een onderzoek of behandeling in het ziekenhuis vergoed worden door zijn zorgverzekering.

Afbeelding