Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Ik mag niets zeggen

Januari 2015

Mijnheer Bakker gaat altijd met zijn vrouw mee als ze naar de internist gaat. Wanneer de arts vraagt hoe het met haar gaat, geeft hij vaak het antwoord. Hij legt uit: “Mijn vrouw zegt al gauw dat alles goed gaat, terwijl ik weet dat dit niet zo is”. De laatste keer zei de internist dat hij zijn mond moest houden. Elke keer als hij iets probeerde te zeggen, werd dit afgekapt. Hij voelt zich diep gekwetst en wil een klacht indienen bij het ziekenhuis. Zijn vraag is hoe hij dit moet aanpakken.

Antwoord Zorgbelang

De positie van mijnheer Bakker is lastig. Hij is niet zelf de patiënt van de internist. Dat is zijn vrouw en zij is heel tevreden over deze arts. Zij wil in geen geval een klacht indienen en wil ook niet dat haar man dit doet. Gaat hij toch een klacht indienen, dan is hij bang dat dit vervelende gevolgen heeft voor de behandeling van zijn vrouw. Dat wil mijnheer Bakker ook niet. Het advies aan mijnheer Bakker is: “Bespreek met uw vrouw wat zij wil. Als zij aangeeft dat ze zelf het gesprek wil voeren met de dokter, dan moet u dat accepteren. Als zij het prettig vindt dat u meepraat, kan zij zelf tegen de arts zeggen dat hij u ook bij het gesprek moet betrekken”.

Afbeelding