Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Huisarts zegt behandelingsovereenkomst op

november 2012

Mevrouw Jaarsma begeleidt haar vader altijd bij bezoeken aan zijn huisarts, waar hij al 25 jaar patiënt is. Daar haar licht dementerende vader zelf niet meer goed zijn zegje kan doen, doet zij dit altijd voor hem. Afgelopen week is de huisarts bij haar vader langs gegaan. Hij wilde de behandelingsovereenkomst beëindigen. Hij had dit besloten omdat hij niet goed wist om te gaan met zijn dochter, die altijd alles beter wist en steeds zijn adviezen ten aanzien van de behandeling doorkruiste. Vader is totaal van streek en begrijpt ook niet dat de huisarts hem na zoveel jaren opeens “aan de kant zet”. Mevrouw Jaarsma is laaiend en haar vraag is: “Kan de huisarts dit zomaar doen?”

Zorgbelang antwoordt

Bij het beëindigen van een behandelingsovereenkomst moet een huisarts heel zorgvuldig zijn. Hij mag deze alleen beëindigen als hier zwaarwegende redenen voor zijn. Het gedrag van familieleden kan een reden voor opzegging zijn. Uit uitspraken van de rechter blijkt dat deze als voorwaarde stelt dat het ongenoegen naar de familie al enige tijd geduurd moet hebben, dat de arts bij herhaling gewaarschuwd moet hebben en dat er een redelijke opzegtermijn moet zijn.

Daar mevrouw Jaarsma meent dat de huisarts niet aan deze zorgvuldigheidseisen heeft voldaan, besluit ze om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van huisartsen. Later geeft ze door dat ze door de klachtencommissie in het gelijk is gesteld. “Hopelijk leert de huisarts hiervan. Voor mijn vader maakt het niet meer uit, want die is inmiddels naar een andere huisarts overgestapt.”

Afbeelding