Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Huisarts weigert behandeling

maart 2015

Hans geeft het direct toe; hij heeft een kort lontje.  Dat heeft de assistente van de huisarts ook gemerkt. Een keer heeft hij tegen haar gescholden omdat ze een afspraak bij de huisarts niet nodig vond. “Ik moest het nog maar een paar dagen aanzien.” Laatst liep het consult enorm uit. Toen stapte Hans naar de balie en heeft daar flink staan tieren. De huisarts kwam er bij en gaf aan dat hij niet meer welkom was in de praktijk. Hij moest een nieuwe huisarts gaan zoeken. Nu is Hans helemaal woest. “Kan een huisarts dat zomaar zeggen?”

Zorgvuldigheidseisen

Er zijn diverse redenen waarom een arts de behandelrelatie met een patiënt mag beëindigen. Eén daarvan is dat de patiënt zich agressief gedraagt tegenover de arts of anderen.  Het opzeggen van de behandelingsovereenkomst moet wel zorgvuldig gebeuren. Dit houdt in:

  • De huisarts heeft herhaaldelijk  aangedrongen op gedragsverandering en heeft gewaarschuwd dat hij de behandelrelatie beëindigt als de patiënt zijn gedrag niet verandert.
  • De huisarts stelt een redelijke termijn in voor het beëindigen van de behandelrelatie. Hierbij houdt hij rekening met de situatie van de patiënt en de tijd die nodig is om een nieuwe huisarts te vinden.
  • De huisarts zet medisch noodzakelijke hulp voort totdat de patiënt een andere huisarts heeft.
  • De huisarts bewaart het dossier en verstrekt, met toestemming van de patiënt, medische gegevens aan andere betrokken hulpverleners totdat een nieuwe huisarts is gevonden aan wie het dossier is overgedragen.

Advies Zorgbelang

Hans kan voor zichzelf nagaan of de arts aan deze eisen heeft voldaan. Is dit niet het geval, dan kan hij de huisarts hierop aanspreken. Blijft Hans van mening dat de huisarts niet zorgvuldig heeft gehandeld en lukt het niet om het conflict op een andere manier op te lossen, dan kan hij overwegen een klachtenprocedure tegen de huisarts starten.

Afbeelding