Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Huisarts geeft dossier niet mee

(februari 2014)

Mevrouw de Waard is verhuisd van Amsterdam naar Rotterdam. Ze heeft nog geen nieuwe huisarts. Ze wil al wel haar patiëntendossier hebben zodat ze, zodra ze in een praktijk terecht kan, dit gelijk kan overdragen. De huisarts in Amsterdam weigert haar dossier mee te geven. Zodra ze weet wie haar nieuwe huisarts is, zal hij het dossier naar deze arts opsturen. Ze vindt dat de dokter maar moeilijk doet. Waarom geeft hij het dossier niet gewoon aan haar mee?

Zorgbelang antwoordt

Er is een landelijke richtlijn voor de overdracht van het patiëntendossier bij verandering van huisarts. Enkele punten uit de richtlijn zijn:

  • De huisarts draagt het dossier van de patiënt over aan de nieuwe huisarts.
  • Hij doet dit bij voorkeur persoonlijk of per aangetekende post.
  • Overdracht gebeurt altijd met toestemming van de patiënt.
  • Het originele dossier wordt niet aan de patiënt afgegeven. Wel kan deze een afschrift krijgen van het dossier.
  • De volledige richtlijn is te downloaden via knmg.artsennet.nl (onder Publicaties).

De huisarts van mevrouw de Waard handelt volgens de landelijke richtlijn. Het advies aan haar is om een kopie van haar dossier op te vragen. Ze kan dan in ieder geval, zodra ze een nieuwe huisarts heeft, medische informatie aan hem geven. Daarna kan ze aan haar oude huisarts vragen het patiëntendossier aan de nieuwe arts op te sturen.

Afbeelding