Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Het is me even te veel

april 2016

Mevrouw Baan zorgt al jaren voor haar man, die Parkinson heeft. Ze heeft de nodige hulp aan huis, maar merkt dat ze het toch niet meer zo goed trekt. Ze moet steeds voor haar man klaar staan en de laatste tijd ook meerdere keren per nacht. Ze zou het fijn vinden als ze gewoon eens een paar nachten kan doorslapen. Is het mogelijk om bijvoorbeeld logeeropvang te regelen?

Zorgbelang antwoordt

De situatie van mantelzorgers, zoals mevrouw Baan, is zwaar. Ze staan vaak jaren lang 24 uur per dag klaar voor hun naaste. Om dit vol te kunnen houden, is een ‘time-out’ zo nu en dan hard nodig. Dit kan via respijtzorg. Respijtzorg houdt in dat een zorgprofessional of vrijwilliger de zorg tijdelijk overneemt. Respijtzorg kan in de vorm van logeren, opvang buitenshuis of opvang in de thuissituatie.

Als de zorg wordt overgenomen door een vrijwilliger, dan zijn hier geen of weinig kosten aan verbonden. Zijn er wel kosten aan verbonden, dan is vergoeding mogelijk. Dit kan vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De mantelzorger vraagt dan bij de gemeente respijtzorg aan. Hiervoor geldt wel een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage. Daarnaast vergoeden sommige zorgverzekeraars respijtzorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Op de website van Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers,  staat een overzicht van zorgverzekeraars die respijtzorg vergoeden: https://www.mezzo.nl/uploads/content/file/Zorgverzekering%20Mantelzorg%202016.pdf

Afbeelding