Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Grensoverschrijdend gedrag? Het mag niet, het mag nooit

Januari 2017

Bij het Adviespunt komen diverse vragen en klachten binnen. Ook klachten over grensoverschrijdend gedrag.

In 'Gedragsregels van artsen' (KNMG, 2013)  staat bij artikel 2.11 “De arts dringt niet verder door tot de privésfeer van de patiënt dan in het kader van de hulpverlening noodzakelijk is. De arts onthoudt zich van contacten van seksuele aard binnen de hulpverlening. Verbale of lijfelijke intimiteiten zijn niet toegestaan.”  Wat ‘seksueel contact’ en ‘verbale en lijfelijke intimiteiten’ nu precies inhouden staat echter niet in de gedragsregels . In ‘ Seksueel contact tussen arts en patiënt: het mag niet, het mag nooit’ wordt hierop  toelichting gegeven: "Seksueel contact en seksuele verbale intimiteiten horen niet in de arts-patiëntrelatie thuis.  Artsen wordt aangeraden een bewust preventief beleid te voeren, en zo veel mogelijk ambiguïteit te vermijden. Dit houdt onder andere in dat artsen duidelijke instructies geven over het ontkleden en geen onnodig lichamelijk onderzoek uitvoeren. Omdat het kan verschillen hoe mensen grapjes en lichamelijk contact waarderen dient de arts hier de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten. Dit geldt niet alleen voor de patiënt, maar voor iedereen waarmee de arts een afhankelijkheidsrelatie heeft." (KNMG 2000)

Ook wanneer het initiatief vanuit de patiënt gaat, dient de arts niet op de uitnodiging in te gaan.  Het kan voorkomen dat arts en patiënt verliefd op elkaar worden of zijn. In dat geval dient de arts- patiënt relatie beëindigd te worden en een afkoelingsperiode in acht genomen te worden.

Patiënten kunnen een klacht indienen bij het Tuchtcollege, maar hoe staat het met de partner?

Een partner heeft geen zelfstandig klachtrecht, wanneer de patiënt zelf nog in leven is. De echtgenote zelf stemde niet in met de klacht.  Echter het Tuchtcollege in Den Haag heeft een man ontvankelijk geacht in zijn klacht dat de arbo-arts een relatie kreeg met zijn echtgenote.  Het gevolg is dat, mocht de patiënt uiteindelijk zelf wil klagen in dit geval haar het klachtrecht is ontnomen.  Juridisch gezien mag behalve in een hoger beroep een  dezelfde geschil niet meer dan eenmaal ter beoordeling aan de rechter worden voorgelegd. Immers het is niet ondenkbaar dat jaren later de patiënt zelf een klacht in wil dienen.  Voor de partner is een schrijven naar de Directie dat een melding bij de Inspectie voor de Volksgezondheid is aan te bevelen.

Afbeelding