Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Gemeente vraagt om medisch dossier

december 2016

Mevrouw J. deed vanwege haar reumatische aandoeningen een beroep op de gemeente voor huishoudelijke hulp. De gemeente vroeg om een kopie van haar medisch dossier. Mevrouw heeft hierom verzocht bij haar huisarts. De dokter wilde weten waarom ze hiervan een kopie wil ontvangen. Toen ze uitlegde waarom, begon hij moeilijk te doen.  Haar vraag: ‘Mag de huisarts een kopie van het dossier weigeren?’

Zorgbelang antwoordt

Als patiënt heb je recht op een kopie van je dossier. Dit recht is vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Daarom zal een huisarts, wat de reden van uw verzoek ook is, dit niet kunnen weigeren.  
 
Een heel ander punt is dat het onwenselijk is dat gemeenten, verzekeraars en andere instanties mensen vragen een kopie van hun medische dossier te overhandigen, terwijl dit helemaal niet nodig is. Er komt op deze manier allerlei medische informatie bij organisaties, die totaal overbodig is voor de afhandeling van de aanvraag van betrokken persoon. Dit kan een gevaar zijn voor de privacy van deze persoon.

Daarom is het advies om met de instantie te overleggen welke medische informatie voor hen nodig is. Daarna kun je gericht toestemming geven om die specifieke informatie op te vragen bij de huisarts.

Afbeelding