Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Geen tegemoetkoming meer in medicijnkosten

November 2014

Meneer Kievit krijgt elk jaar van het CAK een tegemoetkoming in de medicijnkosten via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Nu heeft hij gehoord dat dat gaat stoppen en naar de gemeente gaat. Hij wil hier meer over weten.

Zorgbelang antwoordt

Een aantal tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten verdwijnen. Dit zijn de Compensatie eigen risico (Cer) en de algemene tegemoetkoming Wtcg. In plaats daarvan gaan de gemeenten ondersteuning op maat bieden. Nu krijgen chronisch zieken en gehandicapten de tegemoetkomingen automatisch op basis van zorg- en medicijngebruik. Maar op deze manier komen ze niet altijd bij de juiste mensen terecht. Het kabinet meent dat gemeenten burgers met een chronische ziekte of handicap gerichter kunnen ondersteunen. Gemeenten ontvangen hiervoor een aanvullend budget. Zij kunnen mensen die dit nodig hebben ondersteuning bieden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of bijzondere bijstand. Enkele regelingen blijven wel bestaan. Dit zijn de fiscale aftrek voor uitgaven aan specifieke zorgkosten  en de tegemoetkoming voor specifieke zorgkosten. Ook de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten blijft bestaan. De Compensatie eigen risico is voor het laatst eind 2013 door het CAK uitbetaald. Eind 2014 betaalt het CAK de Wtcg over 2013 uit.

Voor meer informatie: zie www.rijksoverheid.nl   

Afbeelding