Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Dure klus

december 2013

Ary was op een avond aan het klussen in zijn huis. Hij sneed zich daarbij in zijn duim. Het was een grote wond en hij besloot om toch even bij de spoedeisende hulp (SEH) langs te gaan. De verpleegkundige lijmde de wond. Het was zo gepiept en Ary kon weer naar huis. Onlangs kreeg hij een rekening van zijn zorgverzekering. Hij moest voor de behandeling bij de SEH €168 betalen. Ary baalt; hij dacht dat je voor SEH niet hoeft te betalen.

Zorgbelang antwoordt

Voor behandelingen die in het basispakket van de zorgverzekering zitten, geldt dat eerst het verplichte eigen risico van uw zorgverzekering moet worden aangesproken. Iedereen van 18 jaar en ouder heeft dit verplichte eigen risico. Dat betekent dat u de eerste € 350 (€ 360 in 2014) voor zorg uit het basispakket zelf betaalt. Dit geldt niet voor de kosten van huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg. Deze kosten worden altijd vergoed. Een bezoek aan het ziekenhuis (SEH) valt wel onder het eigen risico.

Voor Ary was het beter geweest als hij contact had opgenomen met de huisartsenpost. Bij de huisartsenpost hadden ze zijn snijwond ook kunnen behandelen. En een bezoek aan de huisartsenpost valt niet onder het eigen risico. Hij had dan voor de behandeling geen rekening hoeven te betalen.

Afbeelding