Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Dure hulp

December 2014

Mevrouw Marijnissen heeft eens in de vier weken twee uur huishoudelijke hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente bepaalt of en voor hoeveel uur ze daar recht op heeft. Voor deze hulp betaalt ze een eigen bijdrage aan het CAK. Tot nu toe was dat een bedrag van 28 euro per vier weken. Halverwege 2014 vloog de eigen bijdrage opeens omhoog naar 155 euro. Mevrouw ging er vanuit dat er een fout was gemaakt. Ze vroeg het na bij de gemeente en bij het CAK. Beiden beweerden dat het allemaal klopte. Wat is hier nu aan de hand?

Zorgbelang antwoordt

Wat er aan de hand is, is het volgende. De gemeente waar mevrouw woont bepaalt niet meer hoeveel uren huishoudelijke hulp iemand nodig heeft, maar alleen of iemand recht heeft op hulp. Bij het CAK geeft de gemeente niet meer door hoeveel uren zorg iemand afneemt, maar declareert een vast bedrag voor iedere persoon die huishoudelijke hulp krijgt. Voor mensen die weinig uren zorg hebben en daarnaast een hoog inkomen, kan dit heel ongunstig uitpakken. Zij moeten dan vaak de maximale inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Dit is het geval bij mevrouw Marijnissen. Zij betaalt nu 77,50 per uur voor haar hulp! Hoog tijd om op een andere manier huishoudelijke hulp te regelen.

Aan iedereen die hulp krijgt via de Wmo is het dringende advies: Ga na of uw gemeente ook op deze manier declareert bij het CAK en welke gevolgen dit heeft voor uw eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage kunt u berekenen met het rekenprogramma op de website van het CAK: www.hetcak.nl.

Afbeelding