Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

De tandarts wil wel erg veel weten

Februari 2017

Anna was onlangs bij de tandarts. Deze liet haar een formulier invullen over haar gezondheidstoestand. Ze vond de vragenlijst eigenlijk veel te ver gaan. Maar volgens haar tandarts is ze hiertoe verplicht. Anna wil weten of dat klopt en of hier kosten aan zijn verbonden.

Zorgbelang antwoordt

Het afnemen van een anamnese (voorgeschiedenis) is een wettelijke verplichting. Voor een tandarts is het van belang dat hij op de hoogte is van de gezondheid van zijn patiënten omdat bepaalde ziekten en medicijnen invloed kunnen hebben op het gebit en de mondgezondheid. Voor een behandeling moet hij ook weten waar hij rekening mee moet houden. Een paar voorbeelden: als iemand een prothese in het lichaam heeft mag de tandarts niet zonder antibioticum een tand of kies trekken. Het gebruik van een antistollingsmiddel (bloedverdunner) kan ernstige nabloedingen veroorzaken als er een tand of kies wordt getrokken. Misschien bent u overgevoelig voor bepaalde stoffen. Het is belangrijk dat de tandarts hier van op de hoogte is.

De tandarts heeft de wettelijke plicht om uw persoonlijke gegevens zorgvuldig te bewaren. Uw medische gegevens mogen alleen toegankelijk zijn voor de medewerkers in de praktijk en eventuele andere behandelaars, zoals een waarnemend tandarts of de kaakchirurg.

Wat betreft de kosten: De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zegt hierover dat het afnemen van een schriftelijke medische anamnese alleen declareerbaar als er iets bijzonders of complex aan de hand is. Een vragenlijst invullen als iemand voor het eerst bij een nieuwe tandarts komt, of routinevragen over zwangerschap of over medicatie komen niet in aanmerking voor declaratie.

Afbeelding