Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

De huisarts is op vakantie

Juli 2015

Mevrouw V. belde ’s nachts naar de huisartsenpost omdat ze heftige hartkloppingen had. De arts stelde haar gerust en adviseerde om de volgende dag bij de eigen huisarts langs te gaan. Toen ze hiervoor een afspraak wilde maken, bleek dat de dokter op vakantie was. Ze belde de waarnemer. Deze stelde telefonisch vast dat het geen spoed was; ze moest maar wachten tot haar huisarts terug was van vakantie. Mevrouw was ongerust en wilde graag eerder onderzoek, maar de waarnemend huisarts bleef bij zijn weigering. Haar vraag: mag de waarnemer een consult weigeren?

Zorgbelang antwoordt

Waarneming  tijdens afwezigheid van de eigen huisarts  is bedoeld voor klachten die niet kunnen wachten tot de eigen huisarts terug is. Of de waarnemer bij mevrouw V. medisch gezien juist heeft gehandeld door haar niet te zien, is moeilijk te beoordelen. Maar in zijn algemeenheid is het niet acceptabel dat een patiënt die zich ernstig ongerust maakt, niet bij de waarnemer terecht kan, ook al is er volgens deze geen sprake van spoed.

Daarnaast moet een waarnemer, die een patiënt niet kent, extra voorzichtig zijn en deze persoonlijk zien om de ernst van de situatie te kunnen beoordelen. Uit uitspraken van de medisch tuchtrechter blijkt dat deze streng oordeelt over huisartsen die in dit opzicht nalatig zijn geweest.

Advies aan mevrouw is om haar klacht over de waarnemer in eerste instantie met haar eigen huisarts te bespreken. Deze is verantwoordelijk voor het regelen van goede waarneming. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kan ze overwegen een klacht bij de klachtencommissie voor huisartsen in te dienen.

Afbeelding