Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Ambulance achteraf niet nodig

(juli 2014)

Ben kreeg tijdens het klussen pijn in zijn arm. Hij vertrouwde het niet en ging bij de huisarts langs. De huisarts dacht aan een hartinfarct. Hij spoot een spray onder de tong, maar dit hielp niet. De huisarts liet daarom een ambulance komen. Ben werd tijdens de rit naar het ziekenhuis onderzocht, maar ze konden niets vinden. Voor de zekerheid lieten ze hem in het ziekenhuis toch verder onderzoeken. Uiteindelijk bleek er niets aan de hand. Dit akkefietje kost Ben € 360, zijn wettelijk eigen risico. Ben wil weten of hij dit bedrag terug kan vorderen bij de ambulancedienst, omdat zij hem ten onrechte hebben doorgestuurd naar het ziekenhuis.

Zorgbelang antwoordt

Om het bedrag – in de vorm van een schadevergoeding – met succes terug te vorderen moet er sprake zijn van een drietal zaken: er is schade, er is sprake van verwijtbaar handelen en de schade is het directe gevolg hiervan. Er is in zekere zin sprake van (financiële) schade. Maar de teller begon al te lopen toen Ben in de ambulance terecht kwam. Ook als hij niet in het ziekenhuis was onderzocht had hij toch (een deel van) het eigen risico moeten betalen voor het vervoer per ambulance. Interessanter is om na te gaan of hier sprake is van verwijtbaar handelen. Het ambulancepersoneel heeft gehandeld volgens de voor hen geldende richtlijnen en protocollen. Het feit dat achteraf blijkt dat er niets aan de hand is, is niet verwijtbaar. Verwijtbaar zou zijn geweest als ze Ben naar huis hadden gestuurd en achteraf bleek dat toch een hartinfarct was gemist.

Omdat er geen sprake is van verwijtbaar handelen, zal het terugvorderen van het bedrag weinig kans van slagen hebben. Misschien moet Ben gewoon blij zijn met de uitkomst: hij heeft in ieder geval geen hartinfarct gehad.

Afbeelding