Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Advies

Het Adviespunt Zorgbelang informeert en adviseert met betrekking tot vragen en klachtmeldingen in de gezondheidszorg. Klachten worden niet inhoudelijk behandeld, het Adviespunt Zorgbelang informeert en adviseert bij het vinden van de juiste klachtweg en klachtmogelijkheid. Wij maken daarbij gebruik van patiëntwetgeving en diverse andere wetgeving, de sociale kaart en onze kennis en ervaring. Het uitgangspunt is dat mensen zelf verantwoordelijk blijven voor hun situatie/hun klacht en daarbij zo optimaal mogelijk worden geïnformeerd en geadviseerd om zelf verder te kunnen.

Uw klacht draagt bij aan verbetering

Op basis van de binnengekomen klachten en vragen krijgt Zorgbelang Zuid-Holland een beeld van knelpunten binnen zorg en welzijn. Naar aanleiding hiervan gaat Zorgbelang Zuid-Holland in overleg met betrokken instanties om gezamenlijk te komen tot een oplossing van het probleem.

Gratis en onafhankelijk

Adviespunt Zorgbelang is een initiatief van Zorgbelang-organisaties.De Zorgbelang-organisaties zijn onafhankelijk van zorgverzekeraars en zorgverleners. De dienstverlening van het Adviespunt Zorgbelang is gratis.

Zorgbelang

Adviespunt Zorgbelang is een initiatief van Zorgbelang. Zorgbelang komt op voor de belangen van zorggebruikers in iedere regio en zet zich in voor de kwaliteit van de zorg.

Verwerking persoonsgegevens

Voor het verlenen van individuele dienstverlening hebben wij persoonsgegevens van onze cliënt nodig. Deze gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en we gaan er vertrouwelijk mee om. Het privacyreglement van Zorgbelangenorganisaties beschrijft alle belangrijke zaken rond de persoonsverwerking door het Adviespunt Zorgbelang zoals de doelen voor het verzamelen van persoonsgegevens, de rechten van onze cliënten en de bewaartermijn. U kunt ons privacyreglement hier raadplegen.

Afbeelding