Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Publicaties

Informatie onafhankelijke cliëntondersteuning websites gemeenten Zuid-Holland

Zorgbelang Zuid-Holland heeft een quickscan uitgevoerd naar de online informatie- voorziening op de gemeentelijke websites over cliëntondersteuning. In het kader van een kwaliteitsmonitor decentralisaties zorg doet Zorgbelang dit in opdracht van de provincie. We brengen de uitkomsten/effecten van veranderingen in beeld en beogen daarmee een bijdrage te leveren aan het begrijpen, leren en verbeteren van deze veranderingen.

Download PDF

Monitor ouderenzorg 2014 - Leiden

In Leiden verdubbelt de komende twintig jaar het aantal mensen van 75 jaar en ouder. Deze ouderen zullen langer zelfstandig (thuis) moeten blijven wonen, omdat de toegang van ouderen tot verzorgingshuizen aanzienlijk wordt beperkt. Tegelijkertijd zal er door de bezuinigingen minder geld beschikbaar zijn voor ouderenzorg. Daarom is het noodzakelijk dat de gemeente Leiden de ouderenzorg weloverwogen aanpakt. Om deze ontwikkelingen te kunnen volgen heeft Zorgbelang Zuid-Holland in 2014 een onderzoek in Leiden verricht onder 3000 zelfstandig wonende ouderen (ouder dan 75 jaar)

Download PDF
topafbeelding