Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Zorgbelang Zuid-Holland ondertekent pledge “Welzijn op Recept” in Leiden

Leidenaren krijgen bij hun huisarts steeds vaker te horen hoe gezond het is om actief te blijven en andere mensen te ontmoeten. Zij krijgen dan geen medicijn of pillen maar Welzijn op Recept voorgeschreven. Dit is een aanpak waarbij niet de ziekte maar gezondheid en kwaliteit van leven centraal staan.

 

Zorgbelang Zuid-Holland was één van de 12 partijen die op 6 maart 2018 tijdens een speciaal symposium over Welzijn op Recept, een pledge bij Alles is gezondheid…  ondertekende om de bijzondere samenwerking tussen zorg, welzijn en preventie te formaliseren.

 Welzijn op Recept

Alle Leidse huisartsen kunnen een recept voor welzijn uitschrijven, dat is Welzijn op Recept. Met dit recept gaat de patiënt naar de welzijnscoach in het sociaal wijkteam van de gemeente. Hier vindt een gesprek plaats over iemands situatie, interesses, talenten, wensen en mogelijkheden. De welzijnscoach helpt vervolgens om de juiste contacten te leggen naar (lokale) welzijnsorganisaties. Zij openen deuren naar mogelijkheden in de stad/wijk of helpen iets nieuws te ontwikkelen. De aanpak is uiteindelijk gericht op de bevordering van de positieve gezondheid (inclusief de participatie en het welzijn) van mensen met psychosociale klachten.

Over de (leef)domeinen heen

 Bij Welzijn op Recept Leiden zijn in de eerste plaats de huisartsen, hun praktijkondersteuners, de sociale wijkteams en welzijnsorganisaties Radius en Libertas Leiden betrokken. Ook de gemeente Leiden en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid zijn belangrijke partners. Net als de overige betrokken partijen: Zorgbelang Zuid-Holland, GGD Hollands Midden, GGZ Rivierduinen, Reos, Kwadraad en Platform Gehandicapten. Op 6 maart 2018 werd tijdens een speciaal symposium over Welzijn op Recept een pledge bij Alles is gezondheid… ondertekend door bestuurders van bovengenoemde organisaties. De Leidse coalitie streeft naar een betere samenwerking tussen het medisch en het sociaal domein en zet in op de beweging van zorg naar welzijn.

Lees de volledige pledge.

 Minder vaak naar de huisarts

De samenwerkingspartners pleiten ervoor om bepaalde klachten niet alleen met medicatie of behandeling aan te pakken maar mensen ook zelf in beweging te brengen. Voor de huisartspraktijk heeft het sociale wijkteam een grote meerwaarde, omdat mensen letterlijk verder worden geholpen. Er komt bijvoorbeeld inzicht in financiële schulden, eenzaamheid en gebrek aan sociale contacten maar ook in persoonlijke waarden en drijfveren. De welzijnscoach geeft mensen een duwtje in de goede richting om actiever te worden. Ook kan worden doorverwezen naar andere vormen van hulp. Dankzij Welzijn op Recept komen sommige mensen minder vaak naar de huisarts en voelen zij zich gezonder.

Lees meer: www.welzijnopreceptleiden.nl

 

topafbeelding