Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Zorgbelang organiseert regionale samenwerking adviesraden

Adviesraden Sociaal Domein willen facilitering, kennisuitwisseling en samenwerking tussen raden op regionaal niveau. Dit is één van de uitkomsten van de ‘Monitor gemeentelijke (Wmo) Adviesraden Sociaal Domein’ uitgevoerd door Movisie in opdracht van de Landelijke Koepel Adviesraden Sociaal Domein. De regionale ontwikkelingen waarbij gemeenten samenwerken worden hiervoor als aanleiding genoemd. Zorgbelang Zuid-Holland biedt ondersteuning bij de organisatie van een regionaal overleg van adviesraden.

Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee

Op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee hebben adviesraden met ondersteuning vanuit Zorgbelang Zuid-Holland een ongevraagd advies opgesteld met de wens aan hun colleges om samen te werken en betrokken te worden bij de totstandkoming van regionaal beleid. Op de Zuid-Hollandse Eilanden is vervolgens een start gemaakt met een regionale adviesraad OGGZ+ bestaande uit de Adviesraden Sociaal Domein Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Westvoorne, de Adviesraad Wmo en Jeugd Nissewaard en het Rgionaal Netwerk Sociaal Domein Hoekse Waard.

Op die manier biedt de gemeente Nissewaard de adviesraden uit de hele regio de gelegenheid om mee te praten en te denken over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen in die regio. Een projectleider van Zorgbelang draagt zorg voor de organisatie van het overleg van de adviesraden met de beleidsmedewerker. De stukken worden met de adviesraden besproken voorafgaand aan het bestuurlijk overleg in de regio.

Andere regio's in Zuid-Holland

In de regio Haaglanden en de IJsselgemeenten organiseert Zorgbelang Zuid-Holland een regionaal overleg van adviesraden. De uitwisseling en deskundigheidsbevordering op een actueel thema zijn hierbij de belangrijkste ingrediënten. Doordat de voorzitters van de adviesraden elkaar hierdoor kennen is het ook makkelijker om elkaar te vinden en af te stemmen als het gaat om regionale kwesties. In de Drechtsteden biedt Zorgbelang ondersteuning aan de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden.

Aanbod Zorgbelang

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ondersteuning en organisatie van regionale samenwerking van adviesraden sociaal domein? Neem contact op met Ingrid Lips, projectleider bij Zorgbelang Zuid-Holland, ilips@zorgbelang-zuidholland.nl / (06) 29 04 82 15

topafbeelding