Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Wijzigingen in eigen bijdrage

Regelingen Wet langdurige zorg (Wlz) per 1 januari 2018

In ons werk als onafhankelijke cliëntondersteuners merken wij regelmatig dat mensen de eigen bijdrages die voor de langdurige zorg betaald moet worden hoog vinden. Soms belemmert een hoge eigen bijdrage mensen bij het maken van keuzes’ De eigen bijdrages worden bepaald door het CAK en zijn afhankelijk van het inkomen en het vermogen van de cliënt, het zorgpakket (volledig pakket thuis (VPT), modulair pakket thuis (MPT) en persoonsgebonden budget (PGB)) en de woonsituatie. Per 1 januari 2018 gaan er twee wijzigingen gelden die verlaging van de eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) tot gevolg kunnen hebben.

Verlaging eigen bijdrage Wlz

Vanaf 1 januari 2018 wordt de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg verlaagd voor mensen die zelf in een verpleeghuis zijn opgenomen terwijl hun partner thuis woont of die blijvend intensieve zorg thuis ontvangen.

Het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage wordt verlaagd van 12,5 naar 10%. Een groot aantal mensen met langdurige zorg gaan erop vooruit door de maatregel, vooral mensen met een middeninkomen. De verwachting is dat zij 30 tot 150 euro minder per maand aan eigen bijdrage gaan betalen.

Maatregel modulair pakket (MPT) bij minder dan 20 uur zorg per maand

De eigen bijdrage voor mensen met een Modulair Pakket Thuis (MPT) die maximaal 20 uur per maand zorg afnemen gaat veranderen per  1 januari 2018.  Nu betalen zij nog een eigen bijdrage vastgesteld op basis van inkomen en vermogen maar dit wordt een vast bedrag van € 23,00 per maand. Voor veel mensen is dit een verlaging. Deze maatregel geldt niet bij een combinatie van een persoonsgebonden budget (PGB) en MPT.

Meer informatie over de eigen bijdrages in de Wlz en een rekenmodule zijn te vinden op de site van het CAK https://www.hetcak.nl/ . Voor vragen kunt u ook terecht bij de onafhankelijke cliëntondersteuners van Zorgbelang’.De onafhankelijk cliëntondersteuners Wlz van Zorgbelang kunt u bereiken via het nummer (088) 929 40 40.

topafbeelding